Türkiye’nin en çok güvenerek tercih etmiş olduğu baysosyal’e Hoşgeldiniz. 0541 524 82 76

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Mesafeli satış sözleşmesi, aşağıdaki taraflar ve aşağıda yer alan şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede yer alan noktalarda “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede yer alan noktalarda “SATICI” olarak anılacaktır)

ÜNVAN: Baysosyal

ADRES: Hastane Cad. 9 / 2 Merkez / Sivas

Mesafeli satış sözleşmesini kabul eden ALICI, sözleşmeye dair konuda siparişi onayladığı anda siparişe ait bedeli ve varsa siparişe ait kargo ücretini, vergi ve diğer siparişe ait diğer ek ücretleri ödeme yükümlüklerini ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki yazılı terimlerin karşısında bulunan yazılı açıklamaları ifade eder.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Herhangi bir ücret, bedel veya bir menfaat karşılığında yapılacak yâda yapılmış/ yapılması taahhüt edilmiş olan mal sağlama dışında kalan her türlü işlem konusunu kapsar.

SATICI: Ticari yâda mesleki faaliyet alanlarında tüketicilere mal sunan yâda mal sunan kişi hesabına, adına çalışan kişi/şirkettir.

ALICI: İhtiyaç duyduğu bir mal veya hizmeti ticari yada mesleki olmayan amaçlar ile edinen, sağlayan veya kullanan gerçek yada tüzel kişiler.

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesi,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden sipariş veren yada talep eden gerçek ya da tüzel kişi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Ticari alışveriş konusu olan taşınır eşya yada ve elektronik ortamda kullanılabilecek üzere yazılım, kod, ses, görüntü, resim vb. gayri maddi mallar.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI tarafından kurulmuş ve işletilmekte olan internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş olarak verdiği ve aşağıdaki nitelikleri, satış bedelini belirtilen, ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Satıcı tarafından site üzerinde listelenen veya ilan edilmekte olan fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen tüm fiyatlar güncellenene kadar geçerlidir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:

Adres: Hastane Cad. 9 / 2 Merkez / Sivas

Telefon: 0541 524 82 76

Eposta: [email protected]

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad:

Soyad:

Unvan:

Adres:

Telefon:

Eposta/kullanıcı adı:

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 2. Malın, Ürünün, Ürünlerin yada Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ ya ait internet sitesi üzerinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından düzenlenen kampanyalar, bulunuyorsa kampanyaya ait ürünü kampanya boyunca inceleyebilirsiniz.

7.2. Listelenmiş ve site üzerinde ilan edilen tüm fiyatlar, gerçek satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatlerin her biri yeni güncelleme yapılıncaya ve revize edilinceye kadar geçerli olmaktadır. Belli bir süre ile geçerli olan fiyatlar sürenin sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet:

Birim:

Fiyatı:

Ara Toplam (KDV Dâhil) :

Online Teslimat Tutarı: 0,00 TL

Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli: Online Teslimat

7.4. Ürün sevkiyatı bulunmamaktadır. Ürünler, Online Teslimat ile gerçekleştirilir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinde var olan sözleşme konusu ürüne ait temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyarak, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vererek kabul ettiğini, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın; Ön Bilgilendirme şartlarını elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi istenen teslimat ve fatura adresi, sipariş edilen ürüne ait tüm özellikleri, ürünün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgisini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme de adı geçen her bir ürün, 30 günlük yasal süreci aşmayacak şekilde online ortamda teslim edilir, 30 günlük yasal sürenin aşılması durumunda alıcı ilgili siparişini iptal edebilir.

9.3. SATICI, Sözleşmede adı geçen ürünleri, hatasız, eksiksiz ve siparişe uygun bir biçimde  ve garanti belgeleri eşliğinde  gerekli tüm bilgi ve belgeleri teslim etmeyi taahhüt eder. Teslimat esnasında ahlaki değerlere bağlı kalınarak dürüstlük çerçevesinde teslim etmeyi, hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımayı, teslimat sırasında gerekli özeni göstermeyi  taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeyle ortaya çıkan ifa yükümlülüğünün zamanı dolmaksızın ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak kaydıyla aynı kaliteye sahip ve aynı fiyata sahip farlı bir ürünü tedarik edebilir.

9.5. SATICI, siparişe konu olan ürünler için yâda hizmetlerin yerine getirilmesinin güç olduğu durumlarda sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getiremezse durumun ortaya çıktığı andan itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak tüketiciye bildirimde bulunacağını ve 14 günlük süreçte de toplam sipariş bedelini alıcıya iade etmeyi taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşmede adı geçen ürünün teslimat işlemi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortam üzerinde teyit edeceğini, çeşitli nedenlere bağlı olarak ürün bedelinin ödenmemesi ve /veya banka işlemlerinin iptal edilmesi durumunda, SATICI’nın sözleşmede adı geçen ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, sipariş edilen ürünü online teslim eder, aksi bir durumda yasal yükümlülükler devreye girer.

9.8. SATICI, tarafların dışında gelişen, önceden öngörülemeyen, irade dışında oluşan, ve tarafların borçlarını ödemelerini engelleyici yada geciktirici durumların ortaya çıkması gibi mücbir nedenlere  ile sözleşmeye konu olan ürünü teslim edemezse durumu ALICI’ya bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

ALICI’ da verilen siparişin iptalini yada sözleşme konusu ürün müdahilleri ile değiştirilmesini yada teslimatın gerçekleşmesini engelleyen durumların ortadan kakmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir.

ALICI tarafından verilen siparişin iptal edilmesi durumunda ALICI’nın nakden yaptığı ödemeler,  SATICI tarafından 14 gün içinde nakden ve defaten ödenir.

ALICI’ tarafından kredi kartı kullanılarak yapılan ödemeler olduğunda ise ürüne ait tutar, Alıcı tarafından siparişin iptalinin ardından 14 gün içerisinde ilgili banka hesabına iade edilir.

ALICI, SATICI tarafından banka kartına iade edilmekte olan tutarın, banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılıncaya kadar süreç, ortalama 2 yada 3 hafta kadar uzayabileceğini, tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI ‘ya ait hesaba yansıtılıncaya kadar tamamen bankaya ait işlem süreciyle bağlantılı olduğundan ALICI, bu sebeple ortaya çıkan gecikmeler için durumdan SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından site üyelik işlemleri sırasında doldurmuş olduğu formda yer alan yada sonradan kendisi tarafından güncellenen adres, e-mail, sabit/ cep telefonu  ve diğer iletişim bilgileri üzerinden  mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi, farklı yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlar için  ALICI’ya ulaşma hakkına sahiptir.

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim yollarını kullanabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.11. ALICI ile ödeme işlemleri sırasında  verilen  kredi kartının, hamilinin aynı kişi olmaması yada ürün ALICI’ya teslim edilmeden önce ve ödeme işlemi sırasında  kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı ortaya çıktığı durumlarda, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yada kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir.

ALICI’nın talep edilen bilgi/belgeleri temin etmesine kadar gerçekleşen gecikmelerde sipariş askıya alınmakta olup mezkur taleplerin 24 saat içerisinde yerine getirilmemesi halinde  SATICI, siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait web sitesinden sipariş oluştururken, verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin yanlış  çıkması doğrultusunda  uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi yapmasının üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI web sitesinden yararlanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi daha en başta kabul ve taahhüt eder. Aksi bir durum karşısında ortaya çıkacak  tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı aittir.

9.14. ALICI, SATICI’nın web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı diğer üyelerin hizmetlerden yararlanmasını engelleyici veya önleyici/zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı, vb.) bulunamaz.

9.15. SATICI’nın web sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönelme kolaylığını sağlamak için konulmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sıralanan maddelerden herhangi birini ihlal eden Alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle ortay çıkan durumun hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır.

 1. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli satış sözleşmesinin ürün satışına ilişkin olması halinde, malın kendisine yada gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek koşulu ile hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk olmaksızın herhangi bir gerekçe göstermeden ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Verilen hizmete ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde ise, bu süreç sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren başlar.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar tamamen SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte, cayma hakkı anlamında bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için 14 on dört günlük süre zarfında SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek olan ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, kullanma kılavuzu ile birlikte noksansız ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.
 4. d) SATICI, cayma bildirim talebini aldığı andan itibaren en geç 10 günlük süre zarfında toplam tutarı ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. e) ALICI kusurundan ortaya çıkan herhangi bir nedenle ürünün değerinde bir eksilme durumu olursa yâda iade imkânsız bir hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içerisinde ürünün usulüne uygun kullanılması halinde ortaya çıkan değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 6. f) Cayma hakkının kullanılması sebebiyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’ya ait internet sitesi üzerinden satışı yapılan tüm ürünler yada mallar online hizmet ürünüdür ve iade edilemez.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödemesini banka kartı/kredi kartı kullanarak yaptığında temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; ortaya çıkacak mali masraflar ve vekâlet ücretleri ALICI’dan talep edilebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar bedelini ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden ortaya çıkan uyuşmazlık durumlarında şikayet ve itirazlar; aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin bulunduğu adres yada işlemin yapıldığı adresteki il sınırlarında bulunan tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 1. a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
 2. b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
 3. c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği sipariş bedeline ait ödemeyi tamamladığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını da kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesinden evvel öncesinde işbu sözleşmenin site üzerinde ALICI tarafından okunup kabul edilmesine ilişkin  onayı alabilecek  bir  yazılımsal düzenlemeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: